ПРАВНА ПОМОЋ АДВОКАТА

ПРАВНА ПОМОЋ АДВОКАТА И са овом изјавом тешко је не сложити. Нажалост, сви смо у било ком тренутку у одређеној мери можемо да ступи у додир са кривичним делом: да делује као оптужених, осумњичених, сведока или жртава Треба напоменути да данас сваки човек има право на давање стручног правне помоћи кривични бранилац, без обзира на његов статус у оквиру кривичног поступка. Стручњаци који пружају ове услуге, називају адвокати При томе се не може рећи о томе да човек има право не само на давање стручног правне помоћи, а не бесплатна пружање ове услуге. У области јуриспруденције постоји много праваца, сходно