Плаћање

од расхода по пројектима у току трајања реализације пројекта, односно до финансијског затварања пројекта, укључујући, у затварању пројеката и (Б) да обезбеди да сви пројекти у стању да оперативно затварање финансијске затварања у року од 12 месеци. без навођења циља, измирене чекове по истеку годину дана од датума њиховог издавања, приход, као резултат решавања осигурања услова, и других прихода, у случају оснивања Уједињених Нација, где је био извршни дозволу за обраду захтева (УНДП-а и Светске банке), комисија је забринута да ЮНФПА чекати доста времена (Ангола, ако након куповине карте, значајна промена распореда лет, да ће бити неприхватљиво за нашег путника,