Кривично право — дефиниција, случајеви и примери

Термин»кривично право»се односи на стварну законе, статуте и правила, одређују поступци и понашање, као што су криминал, и поставља казне за сваку врсту злочина. Кривична дела, као правило, да их види влада угрожавају друштвене добробити и безбедности, озбиљност којих класификује различите дело или прекршај или кривично дело. За истраживање овог концепта, размотримо следећу дефиницију кривичног права. Док предмета грађанско васпитање привући спорова између физичких или правних лица, у којем стране настоје да за решавање уговорних или других цивилно-питање кривичног права предвиђа ангажовање на одговорност физичког лица за прекршај кривично дело. У парничном поступку, тужба представила физичко или правно лице, траже