За регистрацију радње — комисија за корпоративне послове

Доставе оригинале докумената, преузети на кораку 6 (CAC1 облик.1, MEMART и сл.) у канцеларију САС сте изабрали у замену за Ваш сертификат и оверене копије докумената Преузимање скенираних докумената за регистрацију Комисија је дужна да прибави сагласност генералног тужиоца Федерације до регистрације друштва са ограниченом гаранцијом. Изјава мора да покаже да је платио капитал предузећа на дан подношења захтева је не мање од 25 одсто основног капитала изјаву на прописаном обрасцу два директора и секретара компаније, да посебне дозволе у складу са чланом 50 на Каму је био усвојен, и нето имовине мања од износа плаћене основног капитала и резерви