Законодавство У Области Некретнина — Адвоката Адвоката Бесплатне Правне Информације

Ако купујете или продајете кућу, у реалном спора о праву својине, или размишља трансакције са некретнинама, важно је да се да знају своја права и да их да вам објасним, као адвокат за некретнине. Законодавство у области некретнина, обухвата широк спектар питања у вези са имовином, правима, која можда раније нису размишљали, на пример, службеност спорови, откуп, повреда, порези на имовину, добросуседске односе, доказа о праву својине, непокретне имовине, осигурање, разне врсте хипотеке, осигурање, као и питања у вези са куповином и продајом некретнина. Ви сте, вероватно, постоји неколико питања, на које су теби потребни одговори и искусног адвоката за