УСЛУГЕ АДВОКАТА ЦИВИЛНЕ ПОСЛОВЕУСЛУГЕ АДВОКАТА ЦИВИЛНЕ ПОСЛОВЕ

Најчешћи профил адвоката – грађански. На њему се припремају правника за бродове, намјештеника одговорност нотари, адвокатске коморе, за правне службе предузећа. Студенти који су изабрали државна право, моћи ће у будућности радити на уређајима државе и јавних организација. Кривични профил говори сама за себе: на њему су обучени будуће истражитељи. Имајте на уму да је избор неког профила не значи да је дипломирао на универзитету неће моћи да се укључе у будућности у другим правцима.

Наравно, правно образовање у различитим универзитетима разликује. Тако, Виша економска школа припрема правника са нагибом у економску сферу, тако да је њихова обука обухвата велики блок економско-правних дисциплина. У МГИМО нагласак је стављен на међународно право, тако да студенти штудируют историју међународних односа, међународних економских односа, међународно јавно и приватно право.