УСЛУГЕ АДВОКАТА ЦЕНЕУСЛУГЕ АДВОКАТА ЦЕНЕ

Под даном запошљавање адвоката подразумева се време у року од једне календарских дана, када је адвокат обавља одређени задатак даваоца, без обзира на стварне трајања његовог рада.

У пружању адвокат правне помоћи у викендом и празницима, као и пружање правне помоћи у вези са посети адвоката у други локалитет, плаћање рада се врши најмање у двоструком износу.

У пружању правне помоћи у вези са посети адвоката у други локалитет, плаћање транспорта и путне трошкове у том случају одређује се споразумом странака, али не може бити мање вредности стварних трошкова адвоката