СТО у области интелектуалне својине (путовања) — која права интелектуалне својинеПрава аутора књижевних и уметничких дела (на пример, књига и других дела, музичка дела, слике, скулптуре, компјутерски програми и филмови) заштићени ауторским правима, за период од најмање 50 година после смрти аутора. Такође су заштићени ауторским правима и сличним (понекад се назива»суседних») права-то је права извођача (на пример, глумци, певачи и музичари), произвођача фонограмм (звукозаписей) и преносу организација. Главни друштвени циљ заштиту ауторских права и сродних права за подстицање и накнаде за креативан рад. Док главним друштвеним пословима заштите права интелектуалне својине, као што је горе наведено, такође, треба напоменути, да ексклузивни подаци права, као правило, с обзиром на број ограничења и изузетака у циљу прилагођавања биланса, који би требало да буде пронађен између легитимних интереса носилаца права и корисника.

Његова основна функција је да обезбеди да трговина тече тако глатко, предвидљиво и слободно, као што је то могуће.

Више