ПРАВНИ САВЕТ АДВОКАТАПРАВНИ САВЕТ АДВОКАТА

Такав облик активности адвоката распрострањена углавном у нашој земљи. Међу страних правних фирми, по правилу, не постоји чисто консалтинг. Ове услуге пружају одељења фирми, у којима је истовремено са консультативными постоје поједине судске јединице. Саветодавне — обавести, чине уговори, анализирају правни аспекти пословних активности, док судски представљају интересе клијената у судовима, су одговорни за судску документацију, софтвер базе доказа и слична питања.

Правни савет

Правни савет — испорука стручне препоруке у вези оптималне акције у одређеној ситуацији и условима постојеће право примене.

Обично правни савети су плаћени. Међутим, у неким прилику да их имају бесплатно, дефинишемо латински термин «про боно». Таква пракса има прече ширење у великој Британији и САД. У Европи у мањој мери. У Русији, иако је прво искуство и односи се на 1864. године, тренутно се примењује веома ограничен.

У условима савременог развоја Интернета приступ консултантских услуга значајно упростился. То је због, како са могућношћу релативно једноставну личну упознавање са правном базом података и коментара о њој, тако и са чињеницом да све већи број правних компанија нуди одговоре на правна питања директно преко своје интернет сервис.