ПРАВНЕ УСЛУГЕПРАВНЕ УСЛУГЕ

Недостатак је сада било какве судске праксе по овом питању сведочи, пре свега, не ради се о томе да овај проблем голог, а о томе, да је за своју одлуку док се не налазе адекватних правних механизама.

Појам правних услуга

У званичним документима и у практичне активности појма»правна служба»и»правне услуге»сматрају равнозначными. Међутим, у литератури било је изражено мишљење о томе, да је под правним услугама треба схватити обавезе које произилазе из уговора комисије, комисије, агентирования, повереник за управљање имовином и франшизе (франшиза), карактеристика којима је учешће посредника — представника агента, комисионара, стечајни управник и т.п, постојећег или од туђе име, или из сопственог имена, али у туђим интересима.

На основу ове услуге се врше од стране професионалних адвоката, треба да се зове не правним, законским, и, очигледно, управо таквог мишљења придржава Врховни Суд, кад је дао објашњење о неким карактеристикама пружање услуга, имају правни карактер