ПРАВНА ПОМОЋ НА МРЕЖИ



ПРАВНА ПОМОЋ ОНЛИНЕ

Правна помоћ – појам, предмет широком тумачењу. Она обухвата читав низ могућих активности усмерених на заштиту права и легитимних интереса клијента, разјашњење одређених правних нијансе, заступање интереса, вођење пратње, анализа докумената и сл Онлине услуге и сложен.