ПРАВНА ПОМОЋ АДВОКАТАПРАВНА ПОМОЋ АДВОКАТА

Треба напоменути да данас сваки човек има право на давање стручног правне помоћи кривични бранилац, без обзира на његов статус у оквиру кривичног поступка. Стручњаци који пружају ове услуге, називају адвокати. При томе се не може рећи о томе да човек има право не само на давање стручног правне помоћи, а не бесплатна пружање ове услуге.

У области јуриспруденције постоји много праваца, сходно томе, и адвокати су различитих профила. Наравно, сви, без изузетка, адвокати се састоји у специјалној комори и имају високо правно образовање. Али само кривично има највише вредни знања и искуства у области јуриспруденције. Разлог за то је чињеница да је узет од нас специјалиста готово свакодневно бави реалним околностима, који захтевају квалификоване правне помоћи.То је потпуно немогуће рећи о адвокатах других области, на пример, специјалиста, чија је делатност у вези са породичним правом.