ПРАВНА БЕСПЛАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕПРАВНА БЕСПЛАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

Често активности тих удружења подржавају локалне самоуправе, универзитети и владине агенције.

Као пример може да доведе Савез правника Естоније

Студент правни биро делују као у Унији адвоката, тако и правног факултета нашег универзитета.

Локација и радно време организованих у сарадњи између Уније адвоката и Министарства правде бесплатне правне апотекама се може видети на почетној страни Савеза правника.

Локација и радно време бесплатне консултације Канцеларија правних услуга могу се наћи на почетној страници Канцеларија правних услуга.

Эстонское друштво глувих пружа правну помоћ за особе са инвалидитетом.

Естонски савез особа са професионалним болестима пружа правну помоћ за особе са инвалидитетом