ПОМОЋ ПОРОДИЧНОГ АДВОКАТАПОМОЋ ПОРОДИЧНОГ АДВОКАТА

Основни правни акт који регулише породичне питања, је Породични Закон. Управо он је главни закон, на који се ослањају адвокати и адвокати у отстаивании интереса клијента.

Породични адвокат или адвокат је потребан када се јављају следеће врсте породичних спорова:

пореклом из брачно-породичних односа супружника;

проистичу из односа «супружници,-деца»;

други породични спорови.