ПОМОЋ ПОРОДИЧНОГ АДВОКАТАПОМОЋ ПОРОДИЧНОГ АДВОКАТА

Већина од њих успева да реши у претензионном реду споразумно странака.

Међутим, често постоје ситуације када спор није могуће решити путем преговора и супружници и даље морају да се пријаве за помоћ за породичну адвоката и да се укључе у раскида брака, чланом имовине, алиментными обавезама и другим питањима

Брачно право је једна од водећих грана права у земљи која регулише брачно-породичне односе.

Основни правни акт који регулише породичне питања, је Породични Закон. Управо он је главни закон, на који се ослањају адвокати и адвокати у отстаивании интереса клијента.

Породични адвокат или адвокат је потребан када се јављају следеће врсте породичних спорова:

пореклом из брачно-породичних односа супружника;

проистичу из односа»супружници,-деца»;

други породични спорови