КРИВИЧНА ДЕЛАКРИВИЧНА ДЕЛА

Кривично дело сматра се и да је дозвољено од стране суда на основу истраге и претходне истраге.

Прелиминарна производња почиње од фазе кривичног поступка.

Према чланку, поводами за кривичног поступка су:

изјава о злочину;

излазност са повинной;

порука о савршеном или предстојећем злочину, добијена из других извора.

одлука тужиоца о смеру релевантних материјала у тело претходне истраге за решавање питања о кривичном гоњењу.

Основ за кривичног поступка је постојање довољно података који указују на знаке злочина.

У складу са кривично-процесуалног ЗАКОНА, оптужени и његов бранилац имају право да се упознају са материјалима кривичног дела.

Кривично-процесуални закон не садржи норме које лице у односу на кога је прекинута производња у овом предмету, упозна са материјалима досијеа.

Услови складиштења за кривична дела обрачунава од датума доспећа осуђивани, или ступања на снагу оправдательного казне, као и одлуке (дефиниције) о прекиду поступка