ЗАСТУПАЊЕ НА СУДУЗАСТУПАЊЕ НА СУДУ

Грађани имају право да води своје послове у суду лично или преко представника.

Лично учешће у ствари грађанина не лишава га права да имају у овом случају представника

Послове организације воде у суду да их органи који делују у оквиру надлежности које им се законом, другим правним актима или оснивачким документима, или представници. Овлашћења органа који воде послове организације, пратећа документација за сертификацију службени положај њихових представника, а ако је потребно оснивачким документима.У име ликвидируемой организације у суду делује као овлашћени представник ликвидационе комисије.

Представницима у суду могу да се војно способни појединци имају одговарајући начин уређена овлашћења за вођење поступка, осим у следећим лица (осим учешћа у поступку, као представника надлежних органа или пуномоћници):

судија;

истражитељ;

тужилац.

Према процессуальному закону суд именује адвоката као пуномоћника у случају одсуства представника код окривљеног, место пребивалишта које је непознато, као и у другим случајевима предвиђеним законом