ДРУШТВЕНА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЈЕДРУШТВЕНА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЈЕ

Укључује пензије, бенефиције, садржај и одржавање, обука, запошљавање и остало

Теоретски, механизам за спровођење социјалне политике ради беспрекорно, у пракси, пензионери, инвалиди, незаштићене категорије становништва баве неосноване недоплатами, откази у плаћању и другим кршења њихових права.Бесплатно саветовање и помоћ правника за социјална питања Правни савет за социјална питања подразумева решење горе наведених задатака у корист клијента.

Питања социјалне заштите становништва на страницама нашег портала најчешће звуче у формату»Имам ли ја право

Шта ако је одбио.

Где да се жале.»

На линију портала адвокати одговарају на њих, и сваки корисник услуга има могућност не само да се упознају са готовим решењима проблема, а и да се бесплатно индивидуални савет путем телефона или, описујући свој проблем онлине преко веб-образац