Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

БЕСПЛАТНА ПОМОЋ АДВОКАТА

БЕСПЛАТНА ПОМОЋ АДВОКАТА

БЕСПЛАТНА ПОМОЋ АДВОКАТА Бесплатну правну помоћ деле на почетне (консултације, објашњења грађанима њихова права и могућности да их заштите) и секундарна (заштита у судовима, спровођење заступања интереса лица која имају право на бесплатну секундарног правну помоћ, у судовима, другим државним органима, органима локалне самоуправе, пред другим лицима, припрема процесних докумената […]

БЕСПЛАТНА ПОМОЋ АДВОКАТА

БЕСПЛАТНА ПОМОЋ АДВОКАТА Имајући велико искуство у правној области, као и правне праксе, ја не обећавам да својим клијентима «златне планине» и 100% загарантована позитиван резултат. Трудим се да се потпуније истражи давање информације, разумете све нијансе и да прави предвиђања на даљи исход поступка. За своју првобитну савет адвоката […]