Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

ПРАВНА ПОМОЋ АДВОКАТАПРАВНА ПОМОЋ АДВОКАТА

Треба напоменути да данас сваки човек има право на давање стручног правне помоћи кривични бранилац, без обзира на његов статус у оквиру кривичног поступка. Стручњаци који пружају ове услуге, називају адвокати. При томе се не може рећи о томе да човек има право не само на давање стручног правне помоћи, а не бесплатна пружање ове услуге.

У области јуриспруденције постоји много праваца, сходно томе, и адвокати су различитих профила. Наравно, сви, без изузетка, адвокати се састоји у специјалној комори и имају високо правно образовање. Али само кривично има највише вредни знања и искуства у области јуриспруденције. Разлог за то је чињеница да је узет од нас специјалиста готово свакодневно бави реалним околностима, који захтевају квалификоване правне помоћи.То је потпуно немогуће рећи о адвокатах других области, на пример, специјалиста, чија је делатност у вези са породичним правом.