Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

ПРАВНА ПОДРШКАПРАВНА ПОДРШКА

Формат

Заочный (даљински). За сваку од 12 секција треба да видите видео (од 15 минута до сат времена), да прочитате поглавље уџбеника и неколико додатних текстова и реши једну или више тестова. У току предвиђена два обавезна креативне задатке у форми есеја са изврши провера.

Захтеви

Курс не захтева специфична знања и специјално дизајниран за не-адвоката: техничара, економиста, привредника и свих који желе да отворе свој бизнис.