Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

ПОМОЋ ПОРОДИЧНОГ АДВОКАТАПОМОЋ ПОРОДИЧНОГ АДВОКАТА

Основни правни акт који регулише породичне питања, је Породични Закон. Управо он је главни закон, на који се ослањају адвокати и адвокати у отстаивании интереса клијента.

Породични адвокат или адвокат је потребан када се јављају следеће врсте породичних спорова:

пореклом из брачно-породичних односа супружника;

проистичу из односа «супружници,-деца»;

други породични спорови.