Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋБЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

При томе је пружање бесплатне правне помоћи треба да се заснива на принципима као што су објективност, непристрасност, благовременост, једнакост приступа грађана за добијање помоћи и обезбеђивање приватности при њеном вршењу.

Учесницима државног система бесплатне правне помоћи су органи извршне власти и подведомственные им институције, органи извршне власти субјеката, државна правно биро, адвокати и нотари. У складу са законом органи извршне власти региона има право да самостално одлучи – да оснивају ли им државне адвокатске канцеларије или ангажовати за пружање бесплатне правне помоћи адвоката. Они су позвани да се одреди износ и поступак плаћања рада адвоката и накнаде њихових трошкова за пружање бесплатне правне помоћи.